Generowanie słownika w Kali Linux | Crunch

W dzisiejszym short wpisie pod impulsem ostatniego komentarza napiszemy o generowaniu słownika w systemie Linux. Użyjemy do tego celu zainstalowanego narzędzia crunch. Wielu z Was ma problem z tak błahą rzeczą, jak przeniesienie słownika z systemu operacyjnego do swojej wirtualnej maszyny z Kali Lunux. Narzędzie jest bardzo proste w obsłudze i posiada bogaty podręcznik w języku angielskim z opisem jego dodatkowych opcjonalnych parametrów. Aplikacja crunch jest oczywiście aplikacją konsolową. Za pomocą crunch powodzeniem możemy generować duże słowniki potencjalnych haseł zdalnie za pomocą SSH. Jeśli jesteś na naszym blogu pierwszy raz to przypomnimy, że takie narzędzia hakerzy cyberprzestępcy używają do tzn. ataków słownikowych i ataków brute-force.

Generowanie słownika w Kali Linux

 1. Uruchom Kali Linux w wersji 2.0,
 2. Przejdź do konsoli,
 3. Wydaj polecenie,
  crunch 6 8 abc -o slownik.txt
 4. Gotowe.

W powyższym poleceniu poszczególne frazy znaczą:

 • crunch – nazwa aplikacji,
 • 6 minimalna długość słowa,
 • 8 maksymalna długość słowa,
 • abc – znaki z których chcemy zbudować hasło,
 • -o slownik.txt – nazwa pliku wyjściowego słownika.
Crunch komunikat generowania słownika
Komunikat programu konsolowego crunch obrazuje wielkość wygenerowanego słownika i ilość słów (linii).

Wzorce w crunch (pattern)

Innym ciekawym przykładem jest używanie wzorców (patternów). Dla przykładu wiemy, że potencjalny początek hasła rozpoczyna się frazą haker. Za pomocą aplikacji crunch możemy wygenerować hasło 7 znakowe składające się z cyfr 1 2 i 3. Te użyte cyfry/znaki dokleimy na końcu słowa haker za pomocą znaku małpy. W ten sposób możemy układać zupełnie dowolne wzorce.

Przykład

Poniższa komenda wygeneruje słownik z permutacji znaków ” 1 2 3″ z dodatkiem słowa haker na początku.

crunch 7 7 123 -t haker@@ -o slownik.txt

Warto zwrócić uwagę na parametr minimalnej długości i maksymalnej hasła. Muszą być one zgodne z długością użytego wzorca. W naszym przypadku jest to 7 znakowy wzorzec haker@@.

słownik tekstowy w kali linux
Wygenerowany słownik ze wzorca haker@@ i znaków „123”.

Podręcznik crunch

Dla ciekawskich umieszczamy cały podręcznik, który możemy wywołać poleceniem man crunch. Jak widać w nim możemy znaleźć olbrzymią ilość informacji o dodatkowych parametrach nie wymienionych w tym artykule.

CRUNCH(1)          General Commands Manual         CRUNCH(1)NAME
    crunch - generate wordlists from a character set

SYNOPSIS
    crunch <min-len> <max-len> [<charset string>] [options]

DESCRIPTION
    Crunch can create a wordlist based on criteria you specify. The output
    from crunch can be sent to the screen, file, or to another program.
    The required parameters are:

    min-len
       The minimum length string you want crunch to start at. This
       option is required even for parameters that won't use the value.

    max-len
       The maximum length string you want crunch to end at.  This
       option is required even for parameters that won't use the value.

    charset string
       You may specify character sets for crunch to use on the command
       line or if you leave it blank crunch will use the default char‐
       acter sets. The order MUST BE lower case characters, upper case
       characters, numbers, and then symbols. If you don't follow this
       order you will not get the results you want. You MUST specify
       either values for the character type or a plus sign.  NOTE: If
       you want to include the space character in your character set
       you must escape it using the \ character or enclose your charac‐
       ter set in quotes i.e. "abc ". See the examples 3, 11, 12, and
       13 for examples.

OPTIONS
    -b number[type]
       Specifies the size of the output file, only works if -o START is
       used, i.e.: 60MB  The output files will be in the format of
       starting letter-ending letter for example: ./crunch 4 5 -b 20mib
       -o START will generate 4 files: aaaa-gvfed.txt, gvfee-ombqy.txt,
       ombqz-wcydt.txt, wcydu-zzzzz.txt valid values for type are kb,
       mb, gb, kib, mib, and gib. The first three types are based on
       1000 while the last three types are based on 1024.  NOTE There
       is no space between the number and type. For example 500mb is
       correct 500 mb is NOT correct.

    -c number
       Specifies the number of lines to write to output file, only
       works if -o START is used, i.e.: 60 The output files will be in
       the format of starting letter-ending letter for  example:
       ./crunch 1 1 -f /pentest/password/crunch/charset.lst mixalpha-
       numeric-all-space -o START -c 60 will result in 2 files: a-7.txt
       and 8-\ .txt The reason for the slash in the second filename
       is the ending character is space and ls has to escape it to
       print it. Yes you will need to put in the \ when specifying the
       filename because the last character is a space.

    -d numbersymbol
       Limits the number of duplicate characters.  -d 2@ limits the
       lower case alphabet to output like aab and aac. aaa would not
       be generated as that is 3 consecutive letters of a. The format
       is number then symbol where number is the maximum number of con‐
       secutive characters and symbol is the symbol of the the charac‐
       ter set you want to limit i.e. @,%^  See examples 17-19.

    -e string
       Specifies when crunch should stop early

    -f /path/to/charset.lst charset-name
       Specifies a character set from the charset.lst

    -i Inverts the output so instead of aaa,aab,aac,aad, etc you get
       aaa,baa,caa,daa,aba,bba, etc

    -l When you use the -t option this option tells crunch which symbols
       should be treated as literals. This will allow you to use the
       placeholders as letters in the pattern. The -l option should be
       the same length as the -t option. See example 15.

    -m Merged with -p. Please use -p instead.

    -o wordlist.txt
       Specifies the file to write the output to, eg: wordlist.txt

    -p charset OR -p word1 word2 ...
       Tells crunch to generate words that don't have repeating charac‐
       ters. By default crunch will generate a wordlist size of
       #of_chars_in_charset ^ max_length.  This option will instead
       generate #of_chars_in_charset!. The ! stands for factorial.
       For example say the charset is abc and max length is 4.. Crunch
       will by default generate 3^4 = 81 words.  This option will
       instead generate 3! = 3x2x1 = 6 words (abc, acb, bac, bca, cab,
       cba). THIS MUST BE THE LAST OPTION! This option CANNOT be used
       with -s and it ignores min and max length however you must still
       specify two numbers.

    -q filename.txt
       Tells crunch to read filename.txt and permute what is read.
       This is like the -p option except it gets the input from file‐
       name.txt.

    -r Tells crunch to resume generate words from where it left off.  -r
       only works if you use -o. You must use the same command as the
       original command used to generate the words. The only exception
       to this is the -s option. If your original command used the -s
       option you MUST remove it before you resume the session.  Just
       add -r to the end of the original command.

    -s startblock
       Specifies a starting string, eg: 03god22fs

    -t @,%^
       Specifies a pattern, eg: @@god@@@@ where the only the @'s, ,'s,
       %'s, and ^'s will change.
       @ will insert lower case characters
       , will insert upper case characters
       % will insert numbers
       ^ will insert symbols

    -u
       The -u option disables the printpercentage thread. This should
       be the last option.

    -z gzip, bzip2, lzma, and 7z
       Compresses the output from the -o option. Valid parameters are
       gzip, bzip2, lzma, and 7z.
       gzip is the fastest but the compression is minimal. bzip2 is a
       little slower than gzip but has better compression. 7z is slow‐
       est but has the best compression.

EXAMPLES
    Example 1
    crunch 1 8
    crunch will display a wordlist that starts at a and ends at zzzzzzzz

    Example 2
    crunch 1 6 abcdefg
    crunch will display a wordlist using the character set abcdefg that
    starts at a and ends at gggggg

    Example 3
    crunch 1 6 abcdefg\
    there is a space at the end of the character string. In order for
    crunch to use the space you will need to escape it using the \ charac‐
    ter.  In this example you could also put quotes around the letters and
    not need the \, i.e. "abcdefg ". Crunch will display a wordlist using
    the character set abcdefg that starts at a and ends at (6 spaces)

    Example 4
    crunch 1 8 -f charset.lst mixalpha-numeric-all-space -o wordlist.txt
    crunch will use the mixalpha-numeric-all-space character set from
    charset.lst and will write the wordlist to a file named wordlist.txt.
    The file will start with a and end with "    "

    Example 5
    crunch 8 8 -f charset.lst mixalpha-numeric-all-space -o wordlist.txt -t
    @@dog@@@ -s cbdogaaa
    crunch should generate a 8 character wordlist using the mixalpha-num‐
    ber-all-space character set from charset.lst and will write the
    wordlist to a file named wordlist.txt. The file will start at cbdogaaa
    and end at " dog  "

    Example 6
    crunch 2 3 -f charset.lst ualpha -s BB
    crunch with start generating a wordlist at BB and end with ZZZ. This
    is useful if you have to stop generating a wordlist in the middle.
    Just do a tail wordlist.txt and set the -s parameter to the next word
    in the sequence. Be sure to rename the original wordlist BEFORE you
    begin as crunch will overwrite the existing wordlist.

    Example 7
    crunch 4 5 -p abc
    The numbers aren't processed but are needed.
    crunch will generate abc, acb, bac, bca, cab, cba.

    Example 8
    crunch 4 5 -p dog cat bird
    The numbers aren't processed but are needed.
    crunch will generate birdcatdog, birddogcat, catbirddog, catdogbird,
    dogbirdcat, dogcatbird.

    Example 9
    crunch 1 5 -o START -c 6000 -z bzip2
    crunch will generate bzip2 compressed files with each file containing
    6000 words. The filenames of the compressed files will be first_word-
    last_word.txt.bz2

    # time ./crunch 1 4 -o START -c 6000 -z gzip
    real  0m2.729s
    user  0m2.216s
    sys   0m0.360s

    # time ./crunch 1 4 -o START -c 6000 -z bzip2
    real  0m3.414s
    user  0m2.620s
    sys   0m0.580s

    # time ./crunch 1 4 -o START -c 6000 -z lzma
    real  0m43.060s
    user  0m9.965s
    sys   0m32.634s

    size filename
    30K  aaaa-aiwt.txt
    12K  aaaa-aiwt.txt.gz
    3.8K aaaa-aiwt.txt.bz2
    1.1K aaaa-aiwt.txt.lzma

    Example 10
    crunch 4 5 -b 20mib -o START
    will generate 4 files:  aaaa-gvfed.txt,  gvfee-ombqy.txt,  ombqz-
    wcydt.txt, wcydu-zzzzz.txt
    the first three files are 20MBs (real power of 2 MegaBytes) and the
    last file is 11MB.

    Example 11
    crunch 3 3 abc + 123 !@# -t @%^
    will generate a 3 character long word with a character as the first
    character, and number as the second character, and a symbol for the
    third character. The order in which you specify the characters you
    want is important. You must specify the order as lower case character,
    upper case character, number, and symbol. If you aren't going to use a
    particular character set you use a plus sign as a placeholder. As you
    can see I am not using the upper case character set so I am using the
    plus sign placeholder. The above will start at a1! and end at c3#

    Example 12
    crunch 3 3 abc + 123 !@# -t ^%@
    will generate 3 character words starting with !1a and ending with #3c

    Example 13
    crunch 4 4 + + 123 + -t %%@^
    the plus sign (+) is a place holder so you can specify a character set
    for the character type. crunch will use the default character set for
    the character type when crunch encounters a + (plus sign) on the com‐
    mand line. You must either specify values for each character type or
    use the plus sign.  I.E. if you have two characters types you MUST
    either specify values for each type or use a plus sign.  So in this
    example the character sets will be:
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
    123
    !@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;"'<>,.?/
    there is a space at the end of the above string
    the output will start at 11a! and end at "33z ". The quotes show the
    space at the end of the string.

    Example 14
    crunch 5 5 -t ddd@@ -o j -p dog cat bird
    any character other than one of the following: @,%^
    is the placeholder for the words to permute. The @,%^ symbols have the
    same function as -t.
    If you want to use @,%^ in your output you can use the -l option to
    specify which character you want crunch to treat as a literal.
    So the results are
    birdcatdogaa
    birdcatdogab
    birdcatdogac
    <skipped>
    dogcatbirdzy
    dogcatbirdzz

    Example 15
    crunch 7 7 -t p@ss,%^ -l a@aaaaa
    crunch will now treat the @ symbol as a literal character and not
    replace the character with a uppercase letter.
    this will generate
    p@ssA0!
    p@ssA0@
    p@ssA0#
    p@ssA0$
    <skipped>
    p@ssZ9

    Example 16
    crunch 5 5 -s @4#S2 -t @%^,2 -e @8 Q2 -l @dddd -b 10KB -o START
    crunch will generate 5 character strings starting with @4#S2 and ending
    at @8 Q2. The output will be broken into 10KB sized files named for
    the files starting and ending strings.

    Example 17
    crunch 5 5 -d 2@ -t @@@%%
    crunch will generate 5 character strings staring with aab00 and ending
    at zzy99. Notice that aaa and zzz are not present.

    Example 18
    crunch 10 10 -t @@@^%%%%^^ -d 2@ -d 3% -b 20mb -o START
    crunch will generate 10 character strings starting with aab!0001!! and
    ending at zzy 9998  The output will be written to 20mb files.

    Example 19
    crunch 8 8 -d 2@
    crunch will generate 8 characters that limit the same number of lower
    case characters to 2.  Crunch will start at aabaabaa and end at
    zzyzzyzz.

    Example 20
    crunch 4 4 -f unicode_test.lst japanese -t @@%% -l @xdd
    crunch will load some Japanese characters from the unicode_test charac‐
    ter set file. The output will start at @日00 and end at @語99.

REDIRECTION
    You can use crunch's output and pipe it into other programs.  The two
    most popular programs to pipe crunch into are: aircrack-ng and airolib-
    ng. The syntax is as follows:
    crunch 2 4 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | aircrack-ng /root/Mycapfile.cap
    -e MyESSID -w-
    crunch 10 10 12345 --stdout | airolib-ng testdb -import passwd -

NOTES
    1. Starting in version 2.6 crunch will display how much data is about
    to be generated. In 2.7 it will also display how many lines will be
    generated.  Crunch will now wait 3 seconds BEFORE it begins generating
    data to give you time to press Ctrl-C to abort crunch if you find the
    values are too large for your application.

    2.  I  have  added  hex-lower  (0123456789abcdef)  and hex-upper
    (0123456789ABCDEF) to charset.lst.

    3. Several people have requested that I add support for the space char‐
    acter to crunch.  crunch has always supported the space character on
    the command line and in the charset.lst. To add a space on the command
    line you must escape it using the / character. See example 3 for the
    syntax. You may need to escape other characters like ! or # depending
    on your operating system.

    4. Starting in 2.7 if you are generating a file then every 10 seconds
    you will receive the % done.

    5. Starting in 3.0 I had to change the -t * character to a , as the *
    is a reserved character.  You could still use it if you put a \ in
    front of the *. Yes it breaks crunch's syntax and I do my best to
    avoid doing that, but in this instance it is easier to make the change
    for long term support.

    6. Some output is missing. A file didn't get generated.
    The mostly explanation is you ran out of disk space. If you have veri‐
    fied you have plenty of disk space then the problem is most likely the
    filename begins with a period. In Linux filenames that begin with a
    period are hidden. To view them do a ls -l .*

    7. Crunch says The maximum and minimum length should be the same size
    as the pattern you specified, however the length is set correctly.
    This usually means your pattern contains a character that needs to be
    escaped. In bash you need to escape the followings: &, *, space, \, (,
    ), |, ', ", ;, <, >.
    The escape character in bash is a \. So a pattern that has a & and a *
    in it would look like this:
    crunch 4 4 -t \&\*d@
    An alternative to escaping characters is to wrap your string with
    quotes. For example:
    crunch 4 4 -t "&*d@"
    If you want to use the " in your pattern you will need to escape it
    like this: crunch 4 4 -t "&*\"@"
    Please note that different terminals have different escape characters
    and probably have different characters that will need escaping. Please
    check the manpage of your terminal for the escape characters and char‐
    acters that need escaping.

    8. When using the -z 7z option, 7z does not delete the original file.
    You will have to delete those files by hand.

AUTHOR
    This manual page was written by bofh28@gmail.com

    Crunch version 1.0 was written by mimayin@aciiid.ath.cx
    all later versions of crunch have been updated by bofh28@gmail.com

FILES
    None.

BUGS
    If you find any please email bofh28 <bofh28@gmail.com> or post to
    
BackTrack Linux


COPYRIGHT
    Copyright (c) 2009-2013 bofh28 <bofh28@gmail.com>

    This file is a part of Crunch.

    Crunch is free software: you can redistribute it and/or modify it under
    the terms of the GNU General Public License as published by the Free
    Software Foundation, version 2 only of the License.

    Crunch is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
    ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
    FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
    for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License along
    with Crunch. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Version 3.6 May 2014 CRUNCH(1)

Podsumowanie generowania słownika

Za pomocą narzędzia crunch możemy tworzyć nawet bardzo złożone zbiory haseł. Oczywiście funkcje tej aplikacji nie muszą być wykorzystane tylko przez cyberprzestępcą. Osobiście widzę o wiele więcej zastosowań dla takich aplikacji. Opisaliśmy kiedyś również inny program dla systemu Windows, więc być może zainteresuje Cię jeszcze wpis Dictionary Generator.

Na koniec zapraszamy Was na naszego Twittera hakeredupl i Facebooka HakerEduPL. Bądź z nami na bieżąco! A Wy znacie jakieś ciekawe generatory haseł i słowników? 🙂

19 thoughts to “Generowanie słownika w Kali Linux | Crunch”

 1. Przy haśle 6-8 znaków, duże i małe litery + cyfry wyszło mi ponad 800TB słownika:) Ciekawe ile potrwa łamanie hasła. Niestety nie udało mi się dodać znaków specjalnych, crunch wyrzucił: bash: !@#$%^: event not found

  1. Niektóre aplikacje wspierają brute-force więc nie trzeba generować słownika bo one tworzą wyrażenia na bieżąco. Nie wiem czasem czy Hydra w 8.1 nie posiada takiego parametru. Wtedy ładujesz polecenie ale bez parametru -P z słownikiem.

 2. jak to nie działa. testowałem na swoim koncie. wygenerowałem słownik w którym nawet podałem mu pierwsze słowo hasła. dalsza część hasła to 4 znaki z liczb 1,5,3 wygenerował hasło i na końcu wyszło że nie ma pasującego.

  1. Co nie działa? Wielokrotnie użytkowałem ten generator słowników w pracy programistycznej i nie zdarzyło mi się nigdy, żeby nie wygenerował jakiejś permutacji hasła z zdefiniowanych znaków.

 3. Nie potrafie rozgryzc mojego problemu. Chce wygenerowac slownik 8 znakowy, ktory bedzie zawieral tylko i wylacznie wielkie litery bez cyfr i znakow specjalnych. Samo generowanie takiego slownika zajmuje niemal 1800GB, wiec jest to znacznie za duzo.

  Trik polega na tym, ze router od tego dostawcy zawiera jedynie 3 takie same litery w hasle. Dodatkowo te same znaki wystepuja obok siebie jedynie raz w calym hasle z maksymalna dlugoscia dwoch. Na przyklad: KKAIUAKU

  W takim razie jest zbedne tworzenie slownika, ktory bedzie zawieral hasla: HHHHHRTO, HHHIDHAS itd.

  Jak zdefiniowac takie preferencje budowania w crunchu?

  1. Chyba musiałbyś zaimplementować w jakimś języku programowania własny generator, bo to dosyć specyficzna reguła którą podajesz. Wbrew pozorom jeśli kiedyś miałeś styczność z programowaniem nie będzie to super trudne.

 4. Proszę o pomoc chcę złamać hasło WiFi używam Linuksa. Jak to zrobić nie jestem programistą jestem tylko ciekawy.

 5. problem z interpretacją tłumaczonego przez Google podręcznika 🙂 co jeśli chcę zastosować jedynie kombinacje wielkich i małych liter w wyrazie np. drzewo_44 DRzewo_44 dRZewo_44? podejrzewam, że dla programisty to nie zbyt trudne dlatego zwracam się z prośbą o pomoc

  1. Crunch bodajże na takie manipulacje dokładne nie pozwala… ale w przypadku zacytowanym przez Ciebie ilość kombinacji jest tak mała, że szybciej niż napisać program jest wypisać je wszystkie w notatniku. Wydaje mi się że zajmie to mniej niż 5 minut…

   1. Kombinacji w takim hasle jest ok 400 więc raczej wypisanie ich ręcznie zajmie dużo więcej czasu. Także potrzebuje czegoś takiego lecz nigdzie nie mogę znaleźć. Pomoże ktoś w napisaniu takiego programu lub poda link?

 6. Czy da radę wygenerować hasło z całych słów zamiast osobnych liter? Np. podejrzewam jakie słowa i liczby są w haśle ale nie znam kolejności. zmniejszyło by to sporo rozmiary slownika.

 7. panowie a jak w crunch wygenerować słownik wiedząc ,że hasło ma 14 znaków ( łącznie) zawiera 8 cyfr i 6 liter nie ma znaków specjalnych,wszystko z małej litery ale struktura jest taka: 4cyfy 6małych liter i4 cyfry.Poległam po całości 🙁 Help

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *