haker.edu.pl

Jak wyrzucić kogoś z wifi?

536 wyświetleń • 1 rok temu

Wideo demonsturje jak wyrzucić kogoś z wifi za pomocą systemu operacyjnego Pentoo Linux. Aby wyrzucić kogoś z sieci internetowej wystarczy popularne narzędzie o nazwie aireplay-ng. Jako alternatywę dla systemu Linux możesz użyć również Kali Linux, ponieważ jest to nowszy i nadal rozwijany system operacyjny dla hakerów. Należy pamiętać, że wyrzucanie osób które są uprawnione do korzystania z sieci bezprzewodowej może mieć znajoma przestępstwa komputerowego zgodnie z art.  268. kk.

Art. 268. kk

Art.  268.  [Utrudnianie zapoznania się z informacją]

§  1. 

 

Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§  2. 

Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

§  3. 

Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

§  4. 

Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Komentarze

Film nie posiada jeszcze żadnych komentarzy
Wiadomość jest wymagana.