Generowanie losowego tekstu w C++ | ALGORYTM na random-string

Dzisiaj kolejna porcja kodu i programowania w C++. Pokażemy jak wygenerować losowy ciąg ze zdefiniowanych znaków i go przetasować (tak jak tablice elementów). Wielu osobom może to się przydać do losowania pseudolosowego stringa, który możemy użyć jako klucz do szyfrowania o w miarę unikalnym rozkładzie znaków. Funkcja genText() może dodatkowo posłużyć komuś do losowania sobie silnych haseł :-). Motywacją do napisania tej funkcji i publikacji źródła była chęć kontynuowania poprzedniego wpisu o szyfrowaniu xor i pisaniu cryptera. Z połączeniu obu funkcji mamy już generowanie automatyczne dosyć fajnego klucza szyfrującego o zdefiniowanej przez nas długości no i samo szyfrowanie XOR. W jednym z kolejnych wpisów połączymy to w całość.

Dodatkowo dodamy funkcje dopisywania tego zaszyfrowanego pliku naszym losowym kluczem do innego pliku. W ten sposób powstanie pewnego rodzaju binder/crypter/packer zmniejszający za każdym razem wykrywalność pliku (FUD) i łączący plik wykonywalny z np. zdjęciem w formacie jpeg. Czytaj więcej